Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về!

Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 大佬的心肝穿回来了
Tác giả: 阅文漫画 x 青玉Gaffey
Minh họa: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Chuồng Gà Mini
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/11/2021
Tổng lượt xem: 169K
Thể loại:

Truyện Tranh “Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về!” – Quân Khinh cuối cùng cũng trở lại được thế giới của mình sau nhiều năm bị xuyên không đến thế giới song song khác, nhưng khi trở về, nàng phát hiện ra cơ thể của mình bị một người khác chiếm hữu trong vòng hai năm. Không biết cô ấy đã làm gì khi ở đây, đến cả người quan tâm cô nhất, người cô thầm yêu nhiều năm “Tứ ca” cũng đối xử lạnh lùng đối với cô. Quyết tâm làm lại từ đầu giải quyết mớ hỗn độn kia, giành lại được trái tim Tứ ca. Đối với việc này Quân Khinh dõng dạt nói : “Không có gì không thể giải quyết”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:04 03/12/2022.
Chương
41
1K1
1.3K2
1K4
1.3K3
1K3
1.3K3
1.2K3
1K3
1K4
1K4
1K4
1.1K4
1.1K5
1.4K5
1K4
1.2K4
1.4K7
1.1K5
1.1K7
1.4K8
1986
4057
4796
7186
7168
1.4K10
1.3K7
1.1K11
1.1K13
1K9
1K12
1.2K12
1K17
1.5K17
1K13
1.1K37
1.2K177
1.2K164
1.3K164
1.2K151
1.2K78
1.3K116
1.5K109
1.1K107
1.3K24
1K38
1.2K106
1.5K99
1K112
1.2K110
1K108
1K106
1K115
1K89
1.1K89
1K91
1.2K95
1.2K92
1.2K92
1.3K81
1.3K79
1.3K104
1.3K94
1.5K93
1.4K93
1.5K76
1.5K48
1.4K52
1.1K69
1.4K92
1K61
1.2K76
1.2K90
1K75
1K74
1.2K65
1.1K62
1.3K67
1.1K65
1K76
1.1K68
1.3K68
98569
95865
1.1K67
1.3K65
1.2K62
1K63
1K62
1.2K63
87064
1K61
1K60
68354
90754
86549
60452
86950
94552
88750
96630
93055
82331
94674
68851
1K47
90250
84146
1.2K39
1K53
71950
77958
1K56
96846
80250
47554
44953
73947
1K48
1K51
1.2K50
1.7K58
1K63
1.3K68
1.2K67
93848
1.1K53
1.6K48
1.4K48
91568
1.3K70
1.2K73
1.6K68
2.1K62
1.4K84
1.2K69
1.2K78
1.6K73
1.1K69
1.1K64
1.1K63
85073
1.2K63
64768
1.1K67
1.6K81
2.4K68
23984